Afholdt! Scary Con – 28-30. Oktober 2016

(English below)

D. 28/10 – 30/10 2016 afholdes der “Scary Con 2016″ I København.

Du kan nu registrere dig selv som officielt deltagende til Viking Lodge Halloween con 2016.

Vi har nu fået lov at låne lokaler på sundholmen.
Adressen er Sundholmsvej 32, 2300 København S, Danmark

Når du har udfyldt dine detaljer vil du blive videresendt til en Warhorn-side, hvor du skal registrere hvilke scenarier du vil spille med i.

Måden du gør det på er at lave et login, også trykke dig ind på den dag i “Event schedule”, samt det scenarie du vil være spiller i og vælge hvilken level og type karakter du spiller.

HUSK at flerbords-scenariet afholdes lørdag formiddag, så vær ekstra obs på hvilket level karaktere du vil spille lige præcis den dag!
Der tages forbehold for ændringer på dagene, da der kan ske at vi må rykke rundt på folk/GM’er for at få det til at give mening.

Vi har Halloween tema på denne con og vil forsøge os med nogle nye ting.

Blandt andet kommer der en udklædnings/cosplay konkurrance. Klæd dig ud som det mest pathfinder Halloween agtige du kan finde på og gå med det hele weekenden, eller skift dragt, så tit du vil i håbet om at en af dine dragter vækker interesse hos vores Temmelig Hemmelig Dommer.
Vinderen bliver kåret Søndag til aftensmad, samtidig med MWP.

Der vil også være en male konkurrence. Fredag kan man melde sig på med en u-malet figur. Disse skal indleveres Søndag middag kl. 12.
Vinderen vil blive kåret Søndag til aftensmad, samtidig med MWP.

 

For at tilmelde dig skal du gøre følgende:

0. GM tilmelding 
Er nu åben!
Åben fra Mandag den 5 Sep. og lukker den 23 Sep.

1. Tilmeld dig
Tilmeldingen er åben
Mandag den 26 Sep. og lukker den 24 Okt.

2. Betal:
Prisen for at deltage er 10 kr.
Måltider betales seperat, og tilmeldes på tilmeldings blanketten. Pengene skal være indbetalt senest Mandag den 24 Oktober, ellers er man ikke sikret en plads ved bordene og man er ikke medregnet i maden.
Indbetal til:
Reg: 2137
KN: 0715772035
Tilmeldingen er først registreret når man har benyttet tilmeldings formen og pengene er modtaget.

3. Tilmeld dig spil
Warhorn linket er endnu ikke brugbart, men kommer her!

Event: PFS Viking Lodge Halloween Con 2016
Event-kode: 84407

Hvem skal man kontakte angående:
Overall spørgsmål, PR, Betaling – David Møller
Warhorn, GM/spil: – Morten Dreier, Morten Frederiksen
Lokation: Reno Rasmussen, Kåre Olesen
Mad: Nadia Wanger
Kiosk: Rasmus Spile

Menu:
Fredag aften:
Lørdag aften:
Søndag Aften:
Morgenmad/frokost:

Folk VIL blive sat på opgaver, som vi plejer. Det er ikke noget der tager lang tid, men hvis alle hjælper går det super nemt.

————————————————————————————

English:
The 28/10 – 30/10 2016 is time for “Scary Con 2016″ In Copenhagen.
You can now register yourself as an official participating to the Viking Lodge Halloween con 2016 weekend 28th-30th October.
We have borrowed a place on amager. Close to metro and stores.
The adress is: Sundholmsvej 32, 2300 København S, Danmark
Once you have completed your details (se below) you will be forwarded to the Warhorn site where you must register the scenarios you want to play in.
 
The way you do this is to create a login, press on the day of the “Event Schedule” and the scenario you want to play in and choose what lvl and type of character you play.
 
REMEMBER the multi-table scenario is held on the Saturday morning so be sure what char you want to play exactly that day!
Changes on the days may occur as we may have to move around on people/GMs to get it all to make sense.
 
We will be having a Halloween theme on this con and will try out some new stuff!
 
Amongst other things we will be having a Cosplay/costume competition. Dress up as the most Pathfinder halloween themed costume you got and wear it all weekend, or change in the hopes that one of your costumes will get noticed by the Secret judge running around amongst you.
The winner will be anounced sunday at dinner.
 
We will also try having a drawing competition. Friday you sign up with an unpainted figurine. At sunday midday (12 am) you hand in you finished result.
Winner will be announced sunday at dinner.

In order to sign up, follow these steps:

0. GM Signup
Is now open!
Available from monday the 5 Sep. and closeing the 23 Sep.

1. Sign up:
Sign up is open!!!
Monday the 26 Sep. and closing the 24 Okt.

2. Payment:
Participation price is 10 dkr.
Meals are payed seperate and you can sign on for food on the sign up form. This must be payed before Monday the 24’th of October in order to secure a spot in a game and to be sure there is enought food for you.

Pay by transfer to:
Reg: 2137
KN: 0715772035
David Post Møller.
Signup is only accepted after payment have gone through and the signup sheet is filled out.

3. Game sign up
Warhorn linket is not yet usable, but will be available here!

Event: PFS Viking Lodge Halloween Con 2016
Event-kode: 84407

Who to contact:
Overall questions, PR, Payment – David Møller
Warhorn, GM/games: – Morten Dreier, Morten Frederiksen
Location: Reno Rasmussen, Kåre Olesen
Food: Nadia Wanger
Bar: Rasmus Spile

Menu:
Friday evening:
Saturday evening:
Sunday evening:
Breakfast/lunch:

People will be assigned to participate in assignments during the con in order to keep the area clean and get food ready.