Pathfinder Society Landsforening på vej

Under Viking Lodge Summer Games 2014 talte vi på folkemødet om at stable en forening på benene til at støtte op om vores aktiviteter.

En flok gæve agenter har taget initiativ og arbejder på at stable vedtægter og generalforsamling på benene.
Vi sørger for at holde jer opdateret så snart der er nyt.

Ideen er en støtteforening, der kan hjælpe økonomisk med con-support, gøre det nemmere at låne lokaler og med tiden samle materialer, der kan komme os alle til gode.

Det kommer til at være billigt, men frivilligt at være medlem. Man kan altid deltage i PFS-arrangementer uden at være medlem.
Kulturlivet i Danmark er bygget om foreninger, og det kan vi lige så godt udnytte.

Jeg vil arbejde på at flyttet rettighederne til hjemmesiden, domænet og mailchimp-kontoen til foreningen.
Når der er flere om at opdatere siderne, vil vi også se langt mere aktivitet og indhold, end der har været det sidste års tid.

Explore, report, cooperate!

Nadia Wagner
Rasmus Wagner
Ellen Østergaard
René Nielsen
Erik Ingersen