Støtteforeningen

Navn: Støtteforeningen Pathfinder Society

Formål: Foreningens formål er at skabe en støttende ramme for rollespillere til at indgå i og udbrede det aktive sociale fællesskab kendt som Pathfinder Society. Dette gøres gennem arrangementer, kurser og andre sociale aktiviteter.

Ideen er en støtteforening, der kan hjælpe økonomisk med con-support, afholde kurser, gøre det nemmere at låne lokaler og med tiden samle materialer, der kan komme os alle til gode.

Det kommer til at være billigt, men frivilligt at være medlem. Man kan altid deltage i PFS-arrangementer uden at være medlem. Medlemskab af støtteforeningen  giver dog adgang til andre relevante aktiviteter.

Kontingentet er på 100 kroner årligt og generalforsamling afholdes én gang årligt senest i marts måned.

Seneste referat kan du finde her. 

Vedtægterne kan du finde her.

Bestyrelsen kan du finde her.