Bestyrelsen i Støtteforeningen

Bestyrelsen blev valgt ved den stiftende generalforsamling d. 14. juni 2016.

Formand:
Rasmus Wagner – på valg til 2016

Kasserer:
René W. Nielsen – på valg til 2017

Bestyrelsesmedlemmer: 
Diego Winterborg – på valg til 2016
Ellen Østergaard  – på valg til 2017
Andreas Frederiksen – på valg til 2017

Suppleanter:
Nadia Wagner – på valg hvert år
David Post Møller – på valg hvert år

Revisor:
Mike Breuning – på valg hvert år

Revisorsuppleant:
Kåre Olesen – på valg hvert år