Dagsorden d. 14. juni 2015

Formål

Definition af vores formålsparagraf.

Vedtægter

Gennemgang af udsendt forslag til vedtægter og forslag til ændringer.

Valg til bestyrelse

Valg af formand, kasserer, 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer, revisor, revisorsuppleant, 2 suppleanter.

Eventuelt:

MobilePay

 

*Opdateret d. 17. juni 2015*